Algemene Informatie 2020

Inleiding 

Voor je ligt het informatieboekje van Jeugd Klimvereniging Cocon. In dit boekje kun je informatie vinden over de trainingen en de vereniging. 

Het laatste nieuws kan je altijd vinden op www.jkvcocon.nl. 

Mocht je na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen via mail: info@jkvcocon.nl. 

 

Namens alle vrijwilligers willen wij jullie een heel goed klimseizoen wensen! 

Het Cocon bestuur 

Contact gegevens 

Voor vragen kun je altijd terecht bij één van de Cocon-trainers. Daarnaast kun je ook contact opnemen met het Cocon-bestuur. Dit kan door een e-mail te sturen of door per mail een terugbelverzoek in te dienen.  

 

Jeugd Klimvereniging Cocon info@jkvcocon.nl 

www.jkvcocon.nl 

 

Cocon geeft trainingen in Breda bij sportcentrum Arendse. 

 

Arendse 

Terheijdenseweg 504 

4826 AB Breda 076-571 40 00 

www.arendse.nl 

 

Trainingstijden 

Breda: 

 • BJ1: 8-12 jaar. Dinsdag 18.00 – 19.30 
 • BJ2: 8-10 jaar. Zondag 09:30 – 11:00 
 • BJ3: 10-12 jaar. Zondag 11:00 – 12:30   
 • BJ4: 12-14 jaar. Vrijdag 18:30 – 20:30 
 • BJ5: 15+ en trainers. Dinsdag 19:30 – 20:30

 

Vakanties 

Tijdens de schoolvakanties en tijdens feestdagen zijn er geen Cocontrainingen. Deze datums zijn ook te vinden op de website.

 

LET OP! Het kan voorkomen dat er wijzigingen in het vakantierooster zijn. Dit wordt altijd tijdig door de trainers doorgegeven. In geval van twijfel is de informatie van de trainer leidend! 

 

Op de volgende dagen zijn er geen trainingen: 

Kerstvakantie 

21 december 2019 t/m 4 januari 2020

Voorjaarvakantie

22 februari t/m 29 februari 2020

Goede Vrijdag

10 april 2020

Pasen

12 & 13 april 2020

Meivakantie

25 april t/m 2 mei 2020

Pinksteren

31 mei & 1 juni 2020

Zomervakantie

11 juli t/m 23 augustus 2020

Herfstvakantie

17 oktober t/m 24 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 2 januari 2021

 

Let op, de laatste zondag van de vakantie is er dus wel training, dit omdat er anders te veel trainingen uit zouden vallen.  


Activiteiten 

Tijdens het gehele seizoen vinden er naast de wekelijkse trainingen verschillende activiteiten plaats.  

 

De activiteiten worden vaak passend bij een specifieke leeftijdsgroep georganiseerd. De activiteiten worden begeleid door ervaren instructeurs die zich belangeloos inzetten. Om de kosten van de activiteiten zo laag mogelijk te houden, wordt er vaak aan ouders gevraagd om te rijden. Zonder de inzet van ouders kunnen wij onze activiteiten niet op een betaalbare manier uitvoeren. 

 

De activiteiten worden bekend gemaakt via:  

 • De Cocon website www.jkvcocon.nl onder het kopje agenda 
 • Nieuwsbrief
 • Mail 
 • WhatsApp groep (indien aanwezig)  
 • Bij de trainingen (mondeling of ook via een brief) 

 

Bij trainingen en activiteiten worden foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden op de website of voor promotiemateriaal. Indien er leden geen toestemming geven om hun foto’s op de website te zetten dan moeten ze dit aangeven door te mailen naar info@jkvcocon.nl, we zullen hier dan proberen zo veel mogelijk rekening mee te houden. Als er foto’s op promotiemateriaal gebruikt worden zullen wij toestemming vragen aan de ouders/verzorgers. 


Het lidmaatschap 

Het Cocon lidmaatschap heeft een minimale duur van een half jaar. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen. De dagen waarop er geen trainingen plaats vinden zijn opgenomen in dit informatieboekje en op de website. Eventuele wijzigingen worden via de trainers en via de Cocon website bekent gemaakt. 

 

Naast de wekelijkse trainingen hebben de leden ook de mogelijkheid om deel te nemen aan Cocon activiteiten zoals wedstrijden, rotsweekenden, zomerkampen en klimhaldagen. 

 

Beëindiging lidmaatschap 

De opzegging moet schriftelijk worden ingediend bij JKV Cocon (mail naar info@jkvcocon.nl). Zonder afmelding loopt het lidmaatschap in het nieuwe jaar door. 

Het lidmaatschap loopt voor minimaal een half jaar en kan daarna per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober beëindigd worden. Er wordt geen restitutie gegeven voor reeds betaalde contributie bij het beëindigen van het lidmaatschap. 

Het NKBV-lidmaatschap en de verzekering dienen los opgezegd te worden.  

 

Statuten en algemene voorwaarden 

Binnen de vereniging gelden de statuten die opgesteld zijn op 10 november 2000 te Breda. Naast de statuten worden de rechten en plichten van de leden beschreven in de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor het lidmaatschap en voor deelname aan Cocon activiteiten. 

 

De algemene voorwaarden voor het lidmaatschap zijn achter in dit informatieboekje opgenomen.  

 

Leden, ouders en verzorgers kunnen de statuten en algemene voorwaarden op verzoek ontvangen en/of inzien. 


Contributie 

De contributie voor dit jaar is vastgesteld op €240,-.  

 

De contributie wordt geïnd via automatische incasso, waarbij de keuze is om deze per jaar of per kwartaal te betalen. Wanneer er voor betaling in termijnen wordt gekozen wordt er €60,- afgeschreven op de volgende data: 

 • De eerste termijn: rond 1 januari 
 • De tweede termijn: rond 1 april 
 • De derde termijn: rond 1 juli 
 • De vierde termijn: rond 1 oktober 

 

LET OP! Mocht automatische incasso mislukken in verband met een te laag saldo dan brengen wij €5,- administratiekosten in rekening. De contributie wordt bijgeschreven op rekeningnummer NL11INGB0008973874, ten name van Jeugd Klimvereniging Cocon, onder vermelding van de naam van het jeugdlid. 

 

Indien u niet akkoord gaat met automatische incasso kunt u contact opnemen met de penningmeester voor een betalingsregeling. 

(penningmeester@jkvcocon.nl) 

 

BredaPas 

Ouders en verzorgers van de leden uit Breda die beschikken over een BredaPas kunnen bij de gemeente Breda een tegemoetkoming op het lidmaatschap aanvragen. Daarnaast kunnen zij een tegemoetkoming krijgen in de aanschaf van sportkleding en materiaal.  

 

Voor meer informatie en voor het verkrijgen van een aanvraagformulier kan je terecht bij de gemeente Breda of op gemeentelijke website www.breda.nl. 

 

NKBV 

Jeugd Klimvereniging Cocon is een erkende vereniging van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). Deze landelijke vereniging maakt het onder andere mogelijk dat Cocon ondersteund wordt in haar activiteiten en draagt zorg voor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en de opleiding van de trainers. 

 

NKBV lidmaatschap en verzekering 

Voor alle leden geldt dat een NKBV lidmaatschap verplicht is. De doorlopende reisverzekering van de NKBV raden wij aan omdat deze verzekering een goede dekking heeft bij klimongevallen, daarnaast is het de enige verzekering waarbij de kosten van een reddingshelikopter volledig vergoed worden. U dient dit lidmaatschap zelfstandig af te sluiten via www.nkbv.nl. 

Het NKBV lidmaatschap geeft onder andere de volgende voordelen: 

 • 10% korting bij Bever 
 • Tot 25% korting in klimhallen 
 • 5x per jaar ‘Hoogtelijn’ 
 • Korting bij Snowworld  

 

Indien bij controle blijkt dat een lid geen geldig NKBV lidmaatschap heeft, zal de toegang tot de trainingen en activiteiten worden geweigerd.  

 

Voor meer informatie over het NKBV lidmaatschap en de verzekering, kun je terecht op de website van de NKBV, www.nkbv.nl.   


Kleding en materialen 

Vanaf september 2017 heeft Cocon trainingsshirts die verplicht zijn tijdens de trainingen en activiteiten. Deze shirts kosten €12,50 en kunnen besteld worden bij je hoofdtrainer.  

 

Bij het klimmen dient gebruik gemaakt te worden van een UIAA goedgekeurde gordel, safebiner en een tuber, overleg voor aanschaf altijd even met je trainer. Voor het klimmen is het dragen van goede klimschoenen noodzakelijk. Zonder de speciale klimschoenen kunnen diverse klimtechnieken niet worden aangeleerd. Wanneer deelnemers gaan voorklimmen is het om veiligheids-redenen verplicht om klimschoenen te dragen.  

 

Vraag bij je trainer om een advies voordat je klimschoenen gaat kopen. Er zijn zeer veel verschillende soorten klimschoenen en deze moeten worden afgestemd op je klimniveau en vorm van je voeten. 

 

Tijdens de trainingen kunnen Cocon leden gebruik maken van de gordels, zekermaterialen en safebiners van de vereniging.  

 

Veiligheidsvoorschriften 

Draag tijdens het klimmen geen sieraden. De sieraden kunnen ernstig beschadigen en tijdens het klimmen leiden tot lichamelijk letsel.  

 

Draag lang haar altijd in een vlecht of knot. Zorg ervoor je haar nooit in het zekeringsapparaat terecht kan komen. 

 

Voor de brildragers is een brilkoordje aan te raden. 

Vrijwilligers 

Jeugd Klimvereniging Cocon werkt uitsluitend met vrijwillig kader. Alle trainers, begeleiders van activiteiten, ondersteunend en bestuurlijk kader zet zich belangeloos in voor de vereniging. Dit doen zij vanuit de visie dat het mogelijk moet zijn voor jeugd en jongeren te klimmen in een veilige omgeving. 

 

Bij activiteiten vragen wij vaak ouders mee te helpen met bijvoorbeeld het vervoer. Ook deze ouders doen dit geheel belangeloos. 

 

Om ook in de toekomst het voortbestaan van de vereniging zeker te stellen en de activiteiten betaalbaar te houden is het van belang dat vrijwilligers zich blijven inzetten voor de vereniging. 

 

Via info@jkvcocon.nl kunnen ouders aangeven op welke manier zij een bijdrage willen leveren aan de vereniging. Dit kan door bijvoorbeeld te helpen met activiteiten, het doen van administratie- of bestuurswerk.  

  Algemene voorwaarden lidmaatschap 

Lidmaatschap 

 1. Het lidmaatschap heeft een minimale duur van een half jaar, en kan daarna beëindigd worden per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. 
 2. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen 
 3. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per e-mail) ingediend te worden. 
 4. Er kan geen restitutie worden gegeven op reeds betaalde contributie. 

NKBV 

 1. Bij een lidmaatschap van JKV Cocon is een lidmaatschap van de NKBV vereist. 
 2. Leden dienen zich zelfstandig bij de NKBV aan te melden en zorg te dragen voor een geldig lidmaatschap van de NKBV. 
 3. Na beëindiging van het JKV Cocon lidmaatschap bestaat de mogelijkheid lid te blijven van de NKBV. Het lidmaatschap van de NKBV dient afzonderlijk opgezegd te worden. 
 4. Na aanmelding bij JKV Cocon wordt het NKBV lidmaatschap gekoppeld aan JKV Cocon. JKV Cocon kan hiermee de geldigheid van het NKBV lidmaatschap en de verzekering controleren en de persoonlijke gegevens zoals die bekend zijn bij de NKBV inzien. 

Betaling contributie 

 1. De contributie wordt geïncasseerd door jkvCocon onder rekeningnummer NL11INGB0008973874, onder vermelding van de naam het jeugdlid. 
 2. De contributie voor dit jaar is vastgesteld op €240,-.  
 3. De contributie mag ook gespreid betaald worden in vier gelijke termijnen van €60,-.  
  1. De eerste termijn: rond 1 januari 
  2. De tweede termijn: rond 1 april 
  3. De derde termijn: rond 1 juli 
  4. De vierde termijn: rond 1 oktober 
 4. Bij te laat betalen of terugboeking van de incasso brengen wij €5,- administratie kosten in rekening. 

Persoonlijke gegevens 

 

 1. Cocon dient schriftelijk op de hoogte gesteld te worden van (bijzondere) omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de sportprestatie, of de veiligheid. 
 2. Ledengegevens worden opgenomen in het digitale ledenbestand van zowel Jeugd Klimvereniging Cocon als van de NKBV. 
Over de club overzicht