Algemene Voorwaarden

Het lidmaatschap

Jeugd Klimvereniging Cocon heeft op 10 november 2000 te Breda haar statuten vastgesteld. Naast de statuten gelden voor het lidmaatschap de algemene voorwaarden.
Mocht u vragen hebben dan kun u altijd contact opnemen met Jeugd Klimvereniging Cocon.

 

Algemene voorwaarden JKV Cocon

Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap heeft een minimale duur van 1 verenigingsjaar (sept-juli),
2. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen
3. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per mail of post) voor 1 augustus te zijn ingediend.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft de jaarlijkse contributie in het geheel verschuldigd.

NKBV
5. Bij een lidmaatschap van JKV Cocon is een lidmaatschap en reisverzekering van de NKBV vereist.
6. Leden dienen zich zelfstandig bij de NKBV aan te melden en zorg te dragen voor een geldig lidmaatschap en reisverzekering van de NKBV.
7. Na beëindiging van het JKV Cocon lidmaatschap bestaat de mogelijkheid lid te blijven van de NKBV. Het lidmaatschap van de NKBV dient afzonderlijk opgezegd te worden.
8. Na aanmelding bij JKV Cocon wordt het NKBV lidmaatschap gekoppeld aan JKV Cocon. JKV Cocon kan hiermee de geldigheid van het NKBV lidmaatschap en de verzekering controleren en de persoonlijke gegevens zoals die bekend zijn bij de NKBV inzien en wijzigen.

Betaling contributie
7. De incasso wordt gedaan vanaf rekeningnummer 8973874 (IBAN: NL11INGB0008973874), ten name van Jeugd Klimvereniging Cocon te Breda.
8. De contributie voor dit seizoen is vastgesteld op €225,-.
9. Bij betaling in 1 keer, via automatisch incasso, vind de incasso rond 1 september plaats.
10. De contributie mag ook gespreid betaald worden in drie gelijke termijnen van €75-. De incasso-termijnen zijn dan als volgt:
- De eerste termijn: rond 1 september
- De tweede termijn: rond 1 december
- De derde termijn: rond 1 april
11. Indien de incasso mislukt door onvoldoende saldo krijgt u alsnog een rekening. Hierbij zit een verhoging van €5,- per rekening.

Persoonlijke gegevens
13. Cocon dient schriftelijk op de hoogte gesteld te worden van (bijzondere) omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de sportprestatie, of de veiligheid.
14. Leden gegevens worden opgenomen in het digitale ledenbestand van zowel Jeugd Klimvereniging Cocon als van de NKBV.


Ogenblik a.u.b. ...