Algemene Voorwaarden

Het lidmaatschap

Jeugd Klimvereniging Cocon heeft op 10 november 2000 te Breda haar statuten vastgesteld. Naast de statuten gelden voor het lidmaatschap de algemene voorwaarden.
Mocht u vragen hebben dan kun u altijd contact opnemen met Jeugd Klimvereniging Cocon.

 

Algemene voorwaarden JKV Cocon

Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap heeft een minimale duur van een half jaar, en kan daarna beëindigd worden per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.
 2. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen
 3. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per e-mail) ingediend te worden.
 4. Er kan geen restitutie worden gegeven op reeds betaalde contributie.

 NKBV

 1. Bij een lidmaatschap van JKV Cocon is een lidmaatschap van de NKBV vereist.
 2. Leden dienen zich zelfstandig bij de NKBV aan te melden en zorg te dragen voor een geldig lidmaatschap van de NKBV.
 3. Na beëindiging van het JKV Cocon lidmaatschap bestaat de mogelijkheid lid te blijven van de NKBV. Het lidmaatschap van de NKBV dient afzonderlijk opgezegd te worden.
 4. Na aanmelding bij JKV Cocon wordt het NKBV lidmaatschap gekoppeld aan JKV Cocon. JKV Cocon kan hiermee de geldigheid van het NKBV lidmaatschap en de verzekering controleren en de persoonlijke gegevens zoals die bekend zijn bij de NKBV inzien.

Betaling contributie

 1. De contributie wordt geïncasseerd door jkvCocon onder rekeningnummer NL11INGB0008973874, onder vermelding van de naam het jeugdlid.
 2. De contributie voor dit jaar is vastgesteld op €240,-.
 3. De contributie mag ook gespreid betaald worden in vier gelijke termijnen van €60,- .
  1. De eerste termijn: rond 1 januari
  2. De tweede termijn: rond 1 april
  3. De derde termijn: rond 1 juli
  4. De vierde termijn: rond 1 oktober
 4. Bij te laat betalen of terugboeking van de incasso brengen wij €5,- administratie kosten in rekening.

Persoonlijke gegevens

 1. Cocon dient schriftelijk op de hoogte gesteld te worden van (bijzondere) omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de sportprestatie, of de veiligheid.
 2. Ledengegevens worden opgenomen in het digitale ledenbestand van zowel Jeugd Klimvereniging Cocon als van de NKBV.

Ogenblik a.u.b. ...