Wat is een veilig sportklimaat?

Bij Jeugd Klimvereniging Cocon hechten wij veel waarde aan het creëren van een veilig sportklimaat. Maar wat is een veilig sportklimaat? 

Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan "Naar een veiliger sportklimaat" ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier sport en jezelf kan zijn.

Voor JKVCocon is het van belang dat onze jonge sporters hun sport veilig kunnen beoefenen. Zowel in technische zin, als in sociaal-emotionele zin en op het gebied van lichamelijke integriteit. Op deze pagina lees je over gedragsregels die seksuele intimidatie moeten voorkomen en over het inschakelen van een vertrouwenscontactpersoon.

De teksten op deze pagina zijn gebaseerd op teksten van de NKBV uit 2017, inmiddels hebben zij een nieuwe website met daarop veel informatie over het veilig sportklimaat.

Kijk op https://nkbv.nl/vso/ als je meer informatie hierover wilt.

Veilig sportklimaat Overzicht