Vertrouwenscontactpersoon

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt, zoals een vertrouwenscontactpersoon. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. De vertrouwenscontactpersoon bij JKVCocon is Anna Vrins anna@jkvcocon.nl

Als je zelf te maken hebt (gehad) met grensoverschrijdend gedrag op je sportvereniging is het allereerst belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. Erover praten is vaak moeilijk. Bekijk hoe je kunt zorgen dat het gedrag niet meer plaatsvindt. Kun je zelf aan de pleger duidelijk maken dat je niet van zijn gedrag of opmerkingen gediend bent? Of kun je er met iemand over praten die je vertrouwt?

Als je liever met een onbekende wilt praten, kun je contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF of de Vertrouwenscontactpersoon van de NKBV. Je kunt daar je verhaal kwijt en je krijgt deskundig advies. Als je wilt, krijg je ondersteuning van een van de vertrouwenspersonen of adviseurs van NOC*NSF. Zij zijn onafhankelijk, kennen de sportwereld en zijn opgeleid om vertrouwenswerk in de sport te doen. Ze helpen je om de juiste stappen te zetten. (De begeleiding is uiteraard kosteloos).

Ook als je als vereniging wordt geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, schroom dan niet om voor advies contact op te nemen met de Vertrouwenscontactpersoon van de NKBV óf het Vertrouwenspunt Sport. Er zijn speciale verenigingsadviseurs, die kunnen adviseren wat wel en wat niet te doen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij de NKBV

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de NKBV het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, en daarover met iemand wil praten. Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor en verwijzen door naar geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en behandelt de gesprekken vertrouwelijk.

Binnen de NKBV zijn Tim van der Linden en Femke Welvaart de Vertrouwenscontactpersonen. Ze zijn bereikbaar via vcp@nkbv.nl. Gesprekken worden vertrouwelijk behandeld.

Naast de NKBV Vertrouwenscontactpersoon is er bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule van vertrouwenspersonen, die eerste opvang doen, maar ook begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan het slachtoffer als aan de beschuldigde of het verenigingsbestuur.

Zeker bij de zwaardere incidenten is het zeer wenselijk om de hulp van een vertrouwenspersoon in te schakelen, al dan niet via de NKBV Vertrouwenscontactpersoon. De landelijke poule is bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport.

Vertrouwenspersoon NOC*NSF/Centrum Veilige Sport Nederland

De vertrouwenscontactpersoon heeft een andere rol dan een vertrouwenspersoon. De taak van de vertrouwenscontactpersoon is vooral een procedureel adviserende rol; de vertrouwenspersoon heeft een inhoudelijk adviserende rol.

Naast de NKBV vertrouwenscontactpersoon kan iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep doen op een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. Er zijn vertrouwenspersonen voor slachtoffers van seksuele intimidatie, maar er zijn ook vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Daarnaast zijn er adviseurs voor mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht, zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon.

Zeker bij ernstige gevallen of als je persoonlijke begeleiding wilt, adviseren we je via NOC*NSF/Centrum Veilige Sport Nederland contact op te nemen met een vertrouwenspersoon of adviseur. Neem je contact op met de Vertrouwenscontactpersoon van NKBV, dan kan deze je ook doorverwijzen of daar zelf naartoe bellen om advies te krijgen.

Alle vertrouwenspersonen, casemanagers en de coördinator van het centrum zijn gediplomeerd vertrouwenspersoon en volgen opleidingen en intervisie om professioneel met hun vak bij te blijven. Het Centrum Veilige Sport Nederland is geassocieerd lid van de landelijke branchevereniging voor vertrouwenspersonen.

In contact komen met een Vertrouwenspersoon?

Ga naar https://centrumveiligesport.nl/contact voor alle informatie.

 

 

Bron: NKBV, Vertrouwenscontactpersoon, 2017

Actuele website: https://nkbv.nl/kenniscentrum/contact-met-een-vertrouwenscontacpersoon.html 

Veilig sportklimaat Overzicht