Aanstelling en VOG vrijwilligers

VOG

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de middelen die ingezet kan worden om zorg te dragen voor deze veiligheid. Elke vrijwilliger die met jongeren werkt, moet zo'n VOG aanvragen. Het is een check om te zien of iemand eerder een veroordeling heeft gehad voor onacceptabel gedrag. Vanaf 1-1-2016 zullen al onze vrijwilligers ook in het bezit zijn van een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

JKVCocon werkt uitsluitend met vrijwilligers, en het vinden van nieuwe vrijwilligers is niet altijd gemakkelijk. Wij proberen zo veel mogelijk vrijwilligers te rekruteren vanuit onze leden en kennissen. Mochten wij vrijwilligers aannemen die wij nog niet kennen dan zijn er verschillende mogelijkheden om deze mensen te leren kennen. 

De NKBV geeft ook nog de volgende tips over het aanstellen van nieuwe vrijwilligers: 

Het is raadzaam om nieuwe vrijwilligers te screenen, zeker als de vrijwilligers met minderjarigen zullen gaan werken. Als vereniging of regio bestuur heb je een aantal mogelijkheden om meer grip te krijgen op de mensen die actief zijn voor de NKBV. Kennismakingsgesprek 

Indien mogelijk kun je als Regio/Klimvereniging een kennismakingsgesprek voeren met potentiële vrijwilligers. Een kennismakingsgesprek is niet onbeleefd, maar laat zien dat de organisatie de inzet van vrijwilligers serieus neemt. Vraag in het gesprek naar de motivatie van de vrijwilliger om met kinderen te willen werken, naar zijn werkervaring en referenties bij vorige organisaties. 

Referenties checken 

Een Regio/Klimvereniging kan ook de achtergronden van nieuwe vrijwilligers controleren. Dit kan door op basis van het CV, contact op te nemen met als Regio/Klimvereniging uit het verleden waar de vrijwilliger actief is geweest. Vraag hierbij naar mensen die direct met de nieuwe vrijwilliger hebben samengewerkt en vraag bij hen na of de verkregen informatie (uit het cv of gesprek) juist is. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen betekent niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest. Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, leider of verzorger. De VOG moet door de persoon zelf worden aangevraagd. Een VOG moet samen met de kandidaat aangevraagd worden via de website van het Ministerie van Justitie en is gratis voor vrijwilligers die werken met jeugd. 

Gedragsregels kennen en bekend maken

De NKBV heeft, samen met alle andere sportbonden gedragsregels opgesteld m.b.t. het omgaan met anderen. Deze regels gelden voor alle leden, kader en direct betrokkenen bij de klim- en bergsport. Het is belangrijk dat vrijwilligers weten wat deze regels zijn. Dit kan expliciet, maar ook door middel van een verwijzing naar het huishoudelijk reglement of link op de website. Belangrijk is in ieder geval dat iemand kennis neemt van de gedragsregels en zich hier aan conformeert. 

Bevragen registratiesysteem Seksuele Intimidatie

Bij twijfel kan de NKBV het registratiesysteem Seksuele Intimidatie bevragen of de kandidaat is opgenomen in het Registratiesysteem voor plegers Seksuele Intimidatie. Dit sportbrede systeem, dat goedgekeurd is door het College Bescherming Persoonsgegevens, registreert plegers na een straf - of tuchtrechtelijke veroordeling voor een van te voren vastgestelde periode.

Veilig sportklimaat Overzicht