Proefles / Lid worden

Heb je interesse om te komen klimmen bij Cocon?

Proefles

Heb je interesse om te komen klimmen bij Cocon? Dan is het handig om eerst een proefles te komen volgen.

Het aanvragen van een proefles kan via deze link: Inschrijfformulier proefles

 

Als je nog vragen hebt kan je altijd mailen naar info@jkvcocon.nl

Als de proefles bevalt en je wilt lid worden van Cocon, lees dan de informatie hieronder:

Lidmaatschap

Kosten

De kosten voor het lidmaatschap en de trainingen bij cocon zijn €240,- per jaar. Tijdens de schoolvakanties wordt er geen training gegeven. Naast de trainingen zit ook het gebruik van de klimmaterialen (exclusief klimschoenen) bij het lidmaatschap inbegrepen. We hebben ook (tweedehands) klimschoenen te leen, echter hebben we hiervan niet altijd alle maten beschikbaar. 

Naast het lidmaatschap van Cocon bent u verplicht een lidmaatschap en eventueel reisverzekering af te sluiten bij de NKBV. Klimmen is verzekeringstechnisch gezien een risicosport en wij willen dat al onze leden goed verzekerd deelnemen aan onze trainingen en activiteiten. Daarom hebben we deze verplichting in onze statuten op laten nemen.

  Activiteiten

Tijdens het gehele seizoen vinden er naast de wekelijkse trainingen verschillende activiteiten plaats waaraan de leden van cocon kunnen deelnemen.
De activiteiten worden per trainingsgroep en dus passend bij de leden in die groep georganiseerd. De activiteiten worden begeleid door ervaren instructeurs. Om de kosten van de activiteiten zo laag mogelijk te houden, kan er wel eens aan ouders gevraagd worden om het vervoer mede te ondersteunen.
De activiteiten worden via de facebookpagina van cocon, de coconwebsite en bij de trainingen bekend gemaakt. Ook krijgen de leden uiteraard een brief en/of mail van de trainers.

Kledingadvies

Wij adviseren bij het klimmen een sportbroek tot over de knieën te dragen in combinatie met een t-shirt of hemdje. Zodra je lid bent bij Cocon gaan we een trainingshirt voor je regelen, welke je dan bij alle trainingen en activiteiten kan dragen. 
Tijdens het klimmen is het verboden sieraden te dragen. Deze kunnen of beschadigen of leiden tot lichamelijk letsel.
Draag lang haar altijd in een vlecht of knot. Zorg ervoor je haar nooit in het zekerapparaat terecht kan komen.
Voor brildragers is een brilkoordje aan te raden.
 

Materiaal

Tijdens de trainingen kunnen Coconleden gebruik maken van de gordels, atc's en karabiners van de vereniging. Wil je zelf klimmaterialen aanschaffen, laat je dan eerst informeren door de trainers.
Voor het klimmen is het dragen van goede klimschoenen noodzakelijk. Zonder de speciale klimschoenen kunnen diverse klimtechnieken niet worden aangeleerd.
Wanneer deelnemers gaan voorklimmen is het om veiligheidsredenen verplicht om klimschoenen te dragen.
Vraag bij je trainer om advies voordat je klimschoenen gaat kopen. Er zijn zeer veel verschillende soorten klimschoenen en deze moeten worden afgestemd op je klimniveau en vorm van je voeten.
 

Lid worden

Heb je een proefles gehad en wil je lid worden? Mail dan naar info@jkvcocon.nl dan mailen we je zo snel mogelijk een inschrijfformulier.

Algemene Voorwaarden

Het lidmaatschap

Jeugd Klimvereniging Cocon heeft op 10 november 2000 te Breda haar statuten vastgesteld. Naast de statuten gelden voor het lidmaatschap de algemene voorwaarden.
Mocht u vragen hebben dan kun u altijd contact opnemen met Jeugd Klimvereniging Cocon.

Algemene voorwaarden JKV Cocon

Lidmaatschap

1.      Het lidmaatschap heeft een minimale duur van een half jaar, en kan daarna beëindigd worden per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

2.      Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen

3.      Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per e-mail) ingediend te worden.

4.      Er kan geen restitutie worden gegeven op reeds betaalde contributie.

 NKBV

1.      Bij een lidmaatschap van JKV Cocon is een lidmaatschap van de NKBV vereist.

2.      Leden dienen zich zelfstandig bij de NKBV aan te melden en zorg te dragen voor een geldig lidmaatschap van de NKBV.

3.      Na beëindiging van het JKV Cocon lidmaatschap bestaat de mogelijkheid lid te blijven van de NKBV. Het lidmaatschap van de NKBV dient afzonderlijk opgezegd te worden.

4.      Na aanmelding bij JKV Cocon wordt het NKBV lidmaatschap gekoppeld aan JKV Cocon. JKV Cocon kan hiermee de geldigheid van het NKBV lidmaatschap en de verzekering controleren en de persoonlijke gegevens zoals die bekend zijn bij de NKBV inzien.

Betaling contributie

1.      De contributie wordt geïncasseerd door jkvCocon onder rekeningnummer NL11INGB0008973874, onder vermelding van de naam het jeugdlid.

2.      De contributie voor dit jaar is vastgesteld op €240,-. 

3.      De contributie mag ook gespreid betaald worden in vier gelijke termijnen van €60,-.

                            i.          De eerste termijn: rond 1 januari

                          ii.          De tweede termijn: rond 1 april

                         iii.          De derde termijn: rond 1 juli

                         iv.          De vierde termijn: rond 1 oktober

4.      Bij te laat betalen of terugboeking van de incasso brengen wij €5,- administratie kosten in rekening.

Persoonlijke gegevens

1.      Cocon dient schriftelijk op de hoogte gesteld te worden van (bijzondere) omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de sportprestatie, of de veiligheid.

2.      Ledengegevens worden opgenomen in het digitale ledenbestand van zowel Jeugd Klimvereniging Cocon als van de NKBV.